ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อุปัชฌาย์"

เพิ่มขึ้น 1,030 ไบต์ ,  11 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
# เจ้าคณะใหญ่ ภายในเขตหนของตน
# พระอุปัชฌาย์ที่ดำรงตำแหน่งประธานและกรรมการมหาเถรสมาคม ไม่จำกัดเขต
 
== การระงับหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์ ==
หน้าที่พระอุปัชฌาย์ต้องระงับในเมื่อ
# พ้นจากตำแหน่งหน้าที่ในทางปกครอง และมิได้เป็นกิตติมศักดิ์ในตำแหน่งนั้น ๆ หรือถูกให้พ้นจากตำแหน่งหน้าที่ในทางปกครอง
# ขาดคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งตามความในข้อ ๘
# ถูกเป็นจำเลยในอธิกรณ์ที่มีโทษถึงให้สึก และอยู่ในระหว่างไต่สวนพิจารณาวินิจฉัย
# ถูกถอดถอนจากตำแหน่งหน้าที่พระอุปัชฌาย์
 
==อ้างอิง==
717

การแก้ไข