ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรพรรดิแห่งอินเดีย"

== สมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งอินเดีย ==
* [[สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย|สมเด็จพระราชินีนาถ-สมเด็จพระจักรพรรดินีนาถวิกตอเรีย]]
* [[สมเด็จพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 7 แห่งสหราชอาณาจักร|สมเด็จพระเจ้า-สมเด็จพระจักรพรรดิเอ็ดเวิร์ดที่ 7]]
* [[สมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 5 แห่งสหราชอาณาจักร|สมเด็จพระเจ้า-สมเด็จพระจักรพรรดิจอร์จที่ 5]]
* [[สมเด็จพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 8|สมเด็จพระเจ้า-สมเด็จพระจักรพรรดิเอ็ดเวิร์ดที่ 8]]
* [[สมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 6|สมเด็จพระเจ้า-สมเด็จพระจักรพรรดิจอร์จที่ 6]]
6,300

การแก้ไข