ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ระบบเผด็จการโดยเสียงข้างมาก"

เอาข้อความที่เป็นความเห็นออก
(เอาข้อความที่เป็นความเห็นออก)
{{ไม่เป็นกลาง}}
 
'''ทรราชเสียงข้างมาก''' หรือ '''ทรราชโดยเสียงส่วนใหญ่''' เป็นแบบคำวิจารณ์ถึง[[การปกครอง]]ภายใต้ระบอบ[[ประชาธิปไตย]]โดยระบุเปรียบเทียบถึงสถานการณ์ที่เสียงส่วนใหญ่จะกระทำการต่าง ๆ โดยใช้ความชอบธรรมในฐานะเสียงส่วนใหญ่และไม่สนใจเสียงข้างน้อย การใช้เสียงส่วนใหญ่ในลักษณะนี้เป็นเรื่องน่ากลัวมากและไม่ควรยึดถือรับเป็นหลักการของการตัดสินใจที่คล้ายกับระบอบ[[เผด็จการ]]<ref>เดโชJohn สวนานนท์,Stuart พจนานุกรมศัพท์การเมืองMill. On Liberty, กรุงเทพฯThe :Library สำนักพิมพ์หน้าต่างสู่โลกกว้าง,of Liberal 2545Arts edition, หน้าp.7. 123http://www.serendipity.li/jsmill/jsmill.htm</ref> นักวิชาการบางคนเรียก[[ระบอบทักษิณ]]ว่าเป็นทรราชเสียงข้างมาก<ref>รศ.ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, พระผู้ทรงปกเกล้าฯ ประชาธิปไตย : ๖๐ ปีสิริราชสมบัติกับการเมืองการปกครองไทย, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549, หน้า 202</ref> เนื่องจากเป็นลักษณะการบริหารประเทศที่มีแนวโน้มรวบอำนาจแบบเบ็ดเสร็จ
 
== อ้างอิง ==
7,637

การแก้ไข