ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ระบบเผด็จการโดยเสียงข้างมาก"

ไม่ใช่ระบบการปกครองจริงๆ เป็นแค่คำวิจารณ์
(อ่านเทียบกับฉบับภาษาอังกฤษแล้วอารมณ์ต่างกันเยอะ)
(ไม่ใช่ระบบการปกครองจริงๆ เป็นแค่คำวิจารณ์)
{{ไม่เป็นกลาง}}
 
'''ทรราชเสียงข้างมาก''' หรือ '''ทรราชโดยเสียงส่วนใหญ่''' เป็นแบบคำวิจารณ์ถึง[[การปกครอง]]โดยใช้เสียงส่วนใหญ่ไปกระทำการต่าง ๆ โดยใช้ความชอบธรรมในฐานะเสียงส่วนใหญ่ การใช้เสียงส่วนใหญ่ลักษณะนี้เป็นเรื่องน่ากลัวมากและไม่ควรยึดถือรับเป็นหลักการของการตัดสินใจ<ref>เดโช สวนานนท์, พจนานุกรมศัพท์การเมือง, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์หน้าต่างสู่โลกกว้าง, 2545, หน้า 123</ref> นักวิชาการบางคนเรียก[[ระบอบทักษิณ]]ว่าเป็นทรราชเสียงข้างมาก<ref>รศ.ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, พระผู้ทรงปกเกล้าฯ ประชาธิปไตย : ๖๐ ปีสิริราชสมบัติกับการเมืองการปกครองไทย, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549, หน้า 202</ref> เนื่องจากเป็นลักษณะการบริหารประเทศที่มีแนวโน้มรวบอำนาจแบบเบ็ดเสร็จ
 
== อ้างอิง ==
7,639

การแก้ไข