ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อคณะสหเวชศาสตร์ในประเทศไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|-
| [[คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ]] || {{อยู่}} || || || || || ||
|-
| [[คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์]] ||{{อยู่}} || || || || || ||
|-
| [[คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น]] ||{{อยู่}} || || {{อยู่}} || || || ||
<!--| [[คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์]] || || || {{อยู่}} || || || {{อยู่}}||
|- รอตรวจสอบข้อมูล-->
|[[คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและพยาบาลศาสตร์สหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน]]|| {{อยู่}} || || || || || ||
|-
| [[คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] || {{อยู่}} || || {{อยู่}} || || {{อยู่}} || ||
853

การแก้ไข