ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจามรี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
|พระนาม = พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจามรี
|พระนามเต็ม = พระองค์เจ้าหญิงจามรี
|ฐานันดร = พระองค์เจ้า
|วันประสูติ = [[21 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2369]]
|วันสวรรคต = [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2432]]
ผู้ใช้นิรนาม