ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ระบบแคดสี่มิติ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
{{ชื่ออังกฤษ}}
'''4D CAD System''' ระบบแคดสี่มิติ หรือระบบออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ในสี่มิติ คือระบบสำหรับ[[การบริหารโครงการก่อสร้าง]] โดยการผสมผสานระหว่าง ระบบ[[3D CAD ]] เข้ากับการจัดตาราง ([[scheduling]]) โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้การแสดงผลในลักษณะ 3 สามมิติ ของการออกแบบนั้น เปลี่ยนแปลงตลอด ตามขั้นตอนการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึง การประมาณราคาค่าก่อสร้าง และการป้องกันปัญหาในการก่อสร้างในอนาคต
 
== ลิงก์ภายนอก ==
ผู้ใช้นิรนาม