ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กองทัพเรือไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''กองทัพเรือไทย''' หรือในอีกชื่อหนึ่งคือ '''ราชนาวี''' เป็น[[กองทัพเรือ]]แห่งชาติของ[[ประเทศไทย]] เริ่มมีการจัดระบบทหารเรือสมัยใหม่ครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยแบ่งเป็นทหารเรือวังหน้าและทหารเรือวังหลวง ต่อมาจึงได้รวมกิจการทหารเรือไว้ในกรมยุทธนาธิการเมื่อ [[พ.ศ. 2430]] และมีพัฒนาการต่างๆ สืบมาจนได้ยกฐานะเป็นกระทรวงทหารเรือใน พ.ศ. 2453 ก่อนจะลดฐานะมาขึ้นตรงกับ[[กระทรวงกลาโหม]]ใน [[พ.ศ. 2474]] เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก แล้วเปลี่ยนชื่อเป็นกองทัพเรือเมื่อ [[พ.ศ. 2476]]
 
หน่วยต่างๆ ในสังกัดกองทัพเรือไทยมีลักษณะการจัดโครงสร้างหน่วย ที่คล้ายกับกองทัพเรือสหรัฐอเมริกามาก ซึ่งรวมถึง[[นาวิกโยธิน|กองบัญชาการนาวิกโยธิน]] [[กองเรือยุทธการ]] และ[[กองการบินทหารเรือ]]
 
กองบัญชาการกองทัพเรือตั้งอยู่ที่[[พระราชวังเดิม]] [[กรุงเทพมหานคร]] ส่วนฐานทัพหลักของกองทัพเรือไทย ตั้งอยู่ที่[[ฐานทัพเรือสัตหีบ]] [[จังหวัดชลบุรี]] โดยมีพื้นที่ปฏิบัติการอยู่ทั้งใน[[อ่าวไทย]]และ[[ทะเลอันดามัน]] ทั้งนี้ กองทัพเรือยังมีกองบินอีก 2 แห่งอยู่ที่[[สนามบินอู่ตะเภา]]และฐานทัพเรือสงขลาด้วย
ผู้ใช้นิรนาม