ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ธงชาติเช็กเกีย"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(อัปเดตลิงก์ข้ามภาษาด้วยบอต)
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ในปี [[พ.ศ. 2536]] เมื่อสาธารณรัฐเช็ก และ สาธารณรัฐสโลวาเกียได้แยกตัวเป็นเอกราช,ทางสาธารณรัฐเช็กได้ใช้ธงที่ได้กล่าวมาในข้างต้น ตามที่รัฐสภาของสาธารณรัฐได้บัญญัติไว.<ref>[http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=12127&FileName=92-z542&Rocnik=1992 Ústavný zákon č. 542/1992 Zb. o zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky], Čl.&nbsp;3 ods.&nbsp;2<br/>(''Constitutional act. No.&nbsp;542/1992&nbsp;Col. on the dissolution of the Czech and Slovak Federative Republic, art.&nbsp;3 sect.&nbsp;2'')</ref>
 
== ประวัติความเป็นมา ==
{{Image stack
|align = left
* Petr Exner, Pavel Fojtík, Zbyšek Svoboda: brochure ''Vlajky, prapory a jejich používání'' (''Flags, banners and their use''), Libea, 2004, ISBN 80-239-2873-2.
 
== แหล่ง อ้างอิง ==
<references/>
 
==เชื่อมโยงลิงค์ แหล่งข้อมูลอื่น ==
{{CommonsCat|Flags of the Czech Republic}}
*{{FOTW|id=cz|title=Czech Republic}}
417,867

การแก้ไข