ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อหุ่นยนต์ใน Cosmic Era"

* ZGMF-X12A เทสตาเมนต์กันดั้ม (テスタメントガンダム)
** ZGMF-X12A+AQM/E-X05 ดีไวน์เทสตาเมนต์กันดั้ม (ディバインテスタメントガンダム)
* ZGMF-YX21R [[เซเวอร์กันดั้ม#โปรโตเซเวอร์|โปรโตเซเวอร์]] (プロトセイバー)
** ZGMF-YX21R+11 [[เซเวอร์กันดั้ม#โปรโตเซเวอร์|โปรโตเซเวอร์พลัส 11]] (プロトセイバー+11)
 
'''เซอเพนท์เทล'''
7,639

การแก้ไข