ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประสาท สุขุม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{รอการตรวจสอบ}}
'''ประสาท สุขุม''' เป็นบุตรของ [[เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม)]] กับ [[ท่านผู้หญิงตลับ ( สกุลเดิม ณ ป้อมเพชร )]]
มีพี่น้องดังรายนามคือ
 
ผู้ใช้นิรนาม