ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มาลา คำจันทร์"

(เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต)
 
== ประวัติ ==
เกิด [[12 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2495]] ที่ ต.เมืองพาน อ.พาน อ.เชียงราย จบการศึกษาจาก[[วิทยาลัยครูเชียงใหม่]] และรับราชการเป็นครู 11 ปี และได้จบปริญญาตรี[[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]] และปริญญาโท วิชาจารึกภาษาไทย [[คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร]] เคยเป็นอาจารย์ภาษาไทยที่[[มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย]] และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปัจจุบันเป็นนักเขียนอิสระ แต่งงานเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2523 กับนางสาวณัฐยาภรณ์ ไชยหล้า หรือ "กระถิน" ปัจจุบันมีลูก 2 คน คือ เด็กชาย รักพล มาลาโรจน์ และเด็กหญิง ภิรภรณ์ มาลาโรจน์
 
เคยได้รับเลือกให้เป็นประธานชมรมวรรณศิลป์ ของโรงเรียนศิริมาตย์ฯ ในขณะที่กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลงานเขียนชิ้นแรกที่เขียนยาวคือ นิราศผาโขง งานชิ้นนี้เขียนกลอนแปดไม่ได้รับการเผยแพร่ <ref>http://www.lannaworld.com/person/Mala.htm</ref>
ผู้ใช้นิรนาม