ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
* [[แนวร่วมประชาชนต้านรัฐประหาร (นปตร.)]]สัตว์นรก
* นางประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ อดีต[[ส.ว.]][[กรุงเทพฯ]]สัตว์นรก
*นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข ผู้ประสานงาน[[พันธมิตรสหภาพแรงงานประชาธิปไตย]]สัตว์นรก ดร.[[ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ]] สัตว์นรก อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มธ. เข้าร่วมการประชุม
* รวมถึงมีนักวิชาการ อาทิ รศ.ดร.[[พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์]] สัตว์นรก อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.,
ดร.[[ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ]] อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มธ. เข้าร่วมการประชุม
 
* รวมถึงมีนักวิชาการ อาทิ รศ.ดร.[[พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์]] สัตว์นรก อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.,
 
ทั้งนี้ ทางกลุ่มมีความพยายามที่จะใช้แนวทางสันติวิธี แสวงจุดร่วมสงวนจุดต่าง โดยแต่ละองค์กรที่มาเข้าร่วมนั้นมีจุดยืนและเป้าหมายที่แตกต่างกัน บางส่วนต่อต้านรัฐประหารและต้องการทวงคืนประชาธิปไตย บางส่วนเรียกร้องให้ พตท. ทักษิณ กลับมาเป็นนายกฯและทวงคืนอำนาจรัฐ น้ำหนักที่ประเมินต่อ พตท. ทักษิณ อาจจะแตกต่างกัน แต่จุดร่วมเดียวกันคือต้องการเรียกร้องประชาธิปไตย และสิทธิเสรีภาพของประชาชนกลับคืนมา<ref>ประชาไท, [http://www.prachatai.com/05web/th/home/page2.php?mod=mod_ptcms&ContentID=8370&SystemModuleKey=HilightNews&System_Session_Language=Thai เปิดประชุมผนึกกำลัง ‘แนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการ’], 7 มิถุนายน 2550, เรียกดู 24 สิงหาคม 2550</ref>
ผู้ใช้นิรนาม