ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมมาตรยิ่งยวด"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{ไม่เป็นสารานุกรม}}
ใน [[ฟิสิกส์พลังงานสูง]](high-energy physics:HEP หรือparticle physics),สมมาตรยิ่งยวด(Supersymmetry:SUSY)คือสมมาตรที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ ระหว่าง อนุภาคที่มี สปิน เป็นเลขจำนวนเต็ม กับ อนุภาคที่มี สปิน เป็นครึ่งหนึ่งของจำนวนเต็มซึ่งเรียกว่า [[ซุเปอร์คู่หู]](superpartner,ซุเปอร์พาร์ทเนอร์),หรือ สำหรับอนุภาค [[โบซอน]] จะมีคู่ ซุเปอร์พาร์ทเนอร์เป็นอนุภาค [[เฟอร์มิออน]],หรือในทางกลับกัน
138

การแก้ไข