ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมมาตรยิ่งยวด"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(แจ้งไม่เป็นสารานุกรมด้วยสจห.)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{ไม่เป็นสารานุกรม}}
ใน ฟิสิกส์อุภาค([[particle physics]]),สมมาตรยิ่งยวด(Supersymmetry:SUSY)คือสมมาตรที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ ระหว่าง อนุภาคที่มี สปิน เป็นเลขจำนวนเต็ม กับ อนุภาคที่มี สปิน เป็นครึ่งหนึ่งของจำนวนเต็มซึ่งเรียกว่า ซุเปอร์คู่หู(superpartner,ซุเปอร์พาร์ทเนอร์),หรือ สำหรับอนุภาค โบซอน จะมีคู่ ซุเปอร์พาร์ทเนอร์เป็นอนุภาค เฟอร์มิออน,หรือในทางกลับกัน
138

การแก้ไข