ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมมาตรยิ่งยวด"

แจ้งไม่เป็นสารานุกรมด้วยสจห.
(หน้าใหม่: ใน ฟิสิกส์อุภาค(particle physics),สมมาตรยิ่งยวด(Supersymmetry:SUSY)คือสมมาตรที่กล่าว...)
 
(แจ้งไม่เป็นสารานุกรมด้วยสจห.)
{{ไม่เป็นสารานุกรม}}
ใน ฟิสิกส์อุภาค(particle physics),สมมาตรยิ่งยวด(Supersymmetry:SUSY)คือสมมาตรที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ ระหว่าง อนุภาคที่มี สปิน เป็นเลขจำนวนเต็ม กับ อนุภาคที่มี สปิน เป็นครึ่งหนึ่งของจำนวนเต็มซึ่งเรียกว่า ซุเปอร์คู่หู(superpartner,ซุเปอร์พาร์ทเนอร์),หรือ สำหรับอนุภาค โบซอน จะมีคู่ ซุเปอร์พาร์ทเนอร์เป็นอนุภาค เฟอร์มิออน,หรือในทางกลับกัน
35,491

การแก้ไข