ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอทัพทัน"

(เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต)
ท้องที่อำเภอทัพทัน ประกอบด้วย[[องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น]] 7 แห่ง ได้แก่
* '''เทศบาลตำบลทัพทัน ''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลทัพทัน ทุ่งนาไทย เขาขี้ฝอย และตำบลหนองหญ้าปล้อง
* '''เทศบาลตำบลตลุกดู่''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลตลุกดู่ตลุกดู่ทั้งตำบล
* '''เทศบาลตำบลหนองสระ ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองสระทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกหม้อทั้งตำบล
ผู้ใช้นิรนาม