ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ท่าอากาศยานฟูกูโอกะ"

 
=== ภายในประเทศ ===
* [[ออลนิปปอนแอร์เวย์]] (นาโงยา-เซ็นแทรร์, โอกินาว่า, โอซะกะ-อิตะมิ, โอซะกะ-คันไซ, ซัปโปโร-จิโตะเสะ, โตเกียว-ฮาเนดะ, โตเกียว-นาริตะ)
* [[ออลนิปปอนแอร์เวย์]] ()
** [[แอร์นิปปอน]] (ฟุกุเอะ, ฟุกุชิมะ, โคมัตซุ, เซ็นได, ทสึชิมะ)
* [[อามะคุสะแอร์ไลน์]] (อามะคุสะ)
* [[เจแปนแอร์ไลน์]] (มัตสุยะมะ, มิยะซะกิ, นาโงยา-เซ็นแทรร์, โอกินาว่า, โอซะกะ-อิตะมิ, โอซะกะ-คันไซ, ซัปโปโร-จิโตะเสะ, โตเกียว-ฮาเนดะ, โตเกียว-นาริตะ)
* [[เจแปนแอร์ไลน์]] ()
** [[เจแอร์]] (โกจิ, นาโงยา-โคมะกิ)
** [[เจแปนแอร์คอมมิวเตอร์]] (อิซุโมะ, คาโงชิมะ, มัตสุโมโตะ, มัตสุยะมะ, โอซะกะ-อิตะมิ, โทกุชิมะ)
** [[เจแปนทรานโอเชียนแอร์]] (โอกินาว่า)
* [[สกายมาร์กแอร์ไลน์]] (โตเกียว-ฮาเนดะ)
 
=== ระหว่างประเทศ ===
8,312

การแก้ไข