ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประตูเมืองนครราชสีมา"

(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
:*<font Style="font-weight:bold; font-size:12pt;">ประตูพลแสน</font>
 
ประตูเมืองทางทิศเหนือ เรียกกันทั่วไปว่า "'''ประตูน้ำ'''" เป็นเพราะประตูนี้หันหน้าสู่ [[ลำตะคอง]] ซึ่งเป็นคลองกั้นคูเมืองอีกชั้นหนึ่ง ลำตะคอง เป็นลำน้ำสาขาของ[[แม่น้ำมูล]] ซึ่งในอดีตจะใช้ลำตะคองในการชลประทาน และเป็นเส้นทางคมนาคมทางน้ำ และการชลประทาน สำหรับชื่อประตู "'''พลแสน'''" นั้นหมายถึง ต้องมีกำลังพลถึงแสนหนึ่ง จึงจะสามารถบุกเข้ามายังประตูนี้ได้<ref name="ประตูเมือง">[http://www.pantown.com/group.php?url=content.php&id=11168&name=content1&area=1 ประวัติจังหวัดนครราชสีมา, เมืองโคราช]</ref>
 
:*<font Style="font-weight:bold; font-size:12pt;">ประตูไชยณรงค์</font>
ประตูเมืองทางทิศใต้ ชาวเมืองเรียกประตูนี้ว่า "'''ประตูผี'''" เนื่องจากในอดีต มีประเพณีความเชื่อว่า เมื่อมีคนตายขึ้นในเมือง ห้ามมีการเผา หรือห้ามฝังเอาไว้ในเมือง ให้ออกไปจัดการกันที่นอกเมือง โดยให้นำศพผ่านออกทางประตูนี้เพียงประตูเดียว นอกจากนั้นแล้ว ทางทิศใต้นี้ยังมีบึงใหญ่ มีชื่อเรียกว่า "'''หนองบัว'''" อีกด้วย สำหรับชื่อประตู "'''ไชยณรงค์'''" นั้น เนื่องมาตากจาก เมื่อยามเกิดศึกสงคราม ประตูนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ยากต่อการโจมตีของข้าศึก เพราะภูมิประเทศด้านนี้ เต็มไปด้วยหนองน้ำขนาดใหญ่ และเล็ก แต่ในปัจจุบัน หนองน้ำเหล่านั้นได้ถูกถมไปหมดแล้ว<ref name="ประตูเมือง"/>
 
:*<font Style="font-weight:bold; font-size:12pt;">ประตูพลล้าน</font>
ผู้ใช้นิรนาม