ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กระดูกเนื้อโปร่ง"

ลบส่วนโฆษณาออก
(ลบส่วนโฆษณาออก)
{{รอการตรวจสอบ}}
{{กล่องข้อมูล กายวิภาคศาสตร์
| Name = กระดูกเนื้อโปร่ง, กระดูกฟ่าม, กระดูกฟองน้ำ, หรือกระดูกพรุน<br> (Cancellous bone)
18,832

การแก้ไข