ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กระดูกเนื้อโปร่ง"

(เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต)
เนื้อเยื่อกระดูกอีกชนิดหนึ่งเรียกว่า [[กระดูกเนื้อแน่น]] (cortical bone) ซึ่งจัดเรียงตัวเป็นผิวแข็งชั้นนอกของ[[กระดูก]]
 
== โรคกระดูกพรุน (Spine Center) ==
โรคกระดูกพรุน เป็นโรคที่ผู้ป่วยมีมวล[[กระดูก]]ต่ำกว่าปกติและมีแนวโน้มต่ำลงเรื่อย ๆ จนเป็นสาเหตุให้เกิดกระดูกหักจากอุบัติเหตุเพียงเล็กน้อย และมีโอกาสที่ทำให้กระดูก เมื่อหักแล้วจะไม่ติดกัน โดยปกติกระดูกของคนเราเป็นอวัยวะที่มีชีวิต กระดูกมี[[เซลล์]]หลักอยู่ 2 ชนิด ชนิดแรก เป็นนเซลล์กระดูกที่มีหน้าที่สลายกระดูก เรียกว่า Osteoclast เซลล์อีกชนิดหนึ่งมีหน้าที่สร้างกรดูกใหม่ เรียกว่า Osteoblast ซึ่งเซลล์ทั้ง 2 ชนิดนี้ทำงานอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนตาย
 
'''ช่วงเวลาของการสร้างและสลายกระดูกสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ช่วงดังนี้'''
 
1. ช่วงของการสร้างมวลกระดูก
 
เริ่มต้นเมื่อแรกเกิดจนถึงอายุประมาณ 30 ปี ช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการสร้างมวลกระดูกมากกว่าการสลายมวลกระดูก มวลกระดูกของร่างกายจึงเพิ่มขึ้นจนถึงจุดสูงสุดที่เรียกว่า Peak Bone Mass
 
2. ช่วงของการคงมวลกระดูก
 
หลังจากอายุ 30 ปี ไปแล้ว การสร้างกระดูกจะลดลงจนเท่ากับการสลายกระดูก มวลกระดูกรวมจึงคงที่ ไปจนถึงอายุประมาณ 45 ปี
 
3. ช่วงการสลายมวลกระดูก
 
จากอายุ 45 ปีขึ้นไป การสร้างมวลกระดูกจะลดลงเรื่อย ๆ มวลกระดูกรวมของ[[ร่างกาย]]จึงลดลงตามลำดับ สตรีในช่วงหมดประจำเดือน การสลายมวลกระดูกจะรวดเร็วมากทำให้มวลกระดูกลดลงอย่างรวดเร็ว
 
'''อัยตรายของโรคกระดูกพรุน'''
 
แม้ว่าโรคกระดูกพรุนจะไม่ได้ทำให้เสียชีวิตโดยตรง แต่โรคกระดูกพรุนเป็นจุดเริ่มต้นของ[[โรค]]ต่าง ๆ มากมาย จากการเคลื่อนไหวร่างกายที่ทำได้ไม่เต็มที่ อันเนื่องมาจากอาการปวด หรือภาวะกระดูกหัก เช่น ภาวะถุงลมโป่งพอง ภาวะการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ ภาวะ[[โรคหัวใจ]]และหลอด[[เลือด]] อันเป็นสาเหตุให้สุขภาพโดยรวมเลวลงอย่างรวดเร็วจนอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ การพักรักษาตัวเป็นเวลานาน ย่อมทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ขึ้นได้
เมื่อผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนได้รับอุบัติเหตุทำให้เกิดภาวะกระดูกหักขึ้น กระดูกนั้นจะใช้เวลาในการเชื่อมต่อตัวเองนานกว่ากระดูกปกติ หรืออาจไม่ติดเลยก็ได้ ผู้ป่วยจะต้องอยู่ในเผือกนานขึ้น เป็นสาเหตุให้เกิดอาการข้อยึดติด ไม่สามารถใช้ร่างกายส่วนนั้นได้เป็นระยะเวลานาน หรืออาจต้องเข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัดยึดกระดูกซึ่งผลการรักษามักไม่ได้ผลดี
 
'''อาการของโรคกระดูกพรุน'''
 
ปวดหลัง เป็นอาการหนึ่งที่พบได้ในผู้ป่วยสูงอายุที่มีโรคกระดูกพรุน ส่วนในผู้ป่วยที่อายุยังน้อย โรคกระดูกพรุนมักจะไม่มีอาการใด ๆ การปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคกระดูกพรุน เมื่อผลตรวจมวลกระดูกพบว่ากระดูกปกติ
'''สิ่งที่ควรปฏิบัติเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นโรคกระดูกพรุน คือ'''
 
* ออกกำลังกาย ให้เหมาะสมกับเพศและวัยเป็นประจำ
* รับประทานอาหารที่อุดมไปด้วยแคลเซียม
* ตววจมวลกระดูกประจำทุกปี
* ตรวจสุขภาพประจำปี ดูแลสุขภาพโดยรวมให้ดีอยู่ตลอด
 
'''การแปรผลการตรวจมวลกระดูกจะแปรผลออกมา คือ'''
 
*มวลกระดูกปกติ ( Normal) หมายถึง มีมวลกระดูกหนาแน่นเป็นปกติในอายุยังน้อย
*มวลกระดูกบาง (Osteopenia) หมายถึง มีมวลกระดูกน้อยกว่าปกติ แต่ยังไม่ถึงขั้นเป็นโรคกระดูกพรุน เป็นภาวะที่ต้องรับการรักษาก่อนที่จะเป็นโรคกระดูกพรุน
*กระดูกพรุน (Osteoporosis) หมายถึง มีมวลกระดูกน้อยกว่าปกติมากจนเลี่ยงต่อกระดูกหักหรือกระดูกยุบตัว
 
== การรักษาโรคกระดูกพรุน ==
 
ผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาโรคกระดูกพรุน คือ
 
1. ผู้ป่วยที่เป็นโรคกระดูกพรุน (Osteoporosis)
 
2. ผู้ป่วยที่เนโรคกระดูกบาง (Osteopenia)
 
3. ผู้ป่วบทีมีมวลกระดูกปกติ แต่ลดลงจากปีที่แล้วมากกว่าค่าเฉลี่ยทั่วไป
 
การรักษาโรคกระดูกพรุนด้วยยารักษาต่าง ๆ เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคกระดูกบางและโรคกระดูกพรุน นอกจากจะทำให้ผู้ป่วยหายทรมานจากอาการปวดหลังเรื้อรังแล้ว ยังลดโอกาสที่ผู้ป่วยเกิดภาวะกระดูกหักจากอุบัติเหตุได้อีกด้วย
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
* [http://pub.ucsf.edu/magazine/200305/genes.html Article with some info on spongy bone]
* {{eMedicineDictionary|substantia+spongiosa}}
* [http://w3.ouhsc.edu/histology/Glass%20slides/69_02.jpg Histology at OU 69_02 - Femur]
* [[เว็ปไซต์โรงพยาบาลเวชธานี]]- "http://www.vejthani.com: ศูนย์กระดูกสันหลัง โรงพยาบาลเวชธานี"
 
 
 
42

การแก้ไข