ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมศุลกากร"

เพิ่มขึ้น 29 ไบต์ ,  12 ปีที่แล้ว
แจ้งต้องการเก็บกวาดด้วยสจห.
(แจ้งต้องการเก็บกวาดด้วยสจห.)
{{เก็บกวาด}}
{{รอการตรวจสอบ}}
'''กรมศุลกากร''' (The Customs Department) เป็นกรมในสังกัด[[กระทรวงการคลัง]] ก่อตั้งเมื่อวันที่ [[4 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2417]] ในสมัย[[รัชกาลที่ 5]] มีหน้าที่เก็บภาษีอากรขาเข้าและขาออก