ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอแม่ลาว"

เพิ่มขึ้น 672 ไบต์ ,  14 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{รอการตรวจสอบ}}
{{ตารางกล่องข้อมูล อำเภอ
| name = แม่ลาว
| english = Mae Lao
| คำขวัญ = แม่น้ำลาวคู่บ้าน ห้วยล้านพลับพลาคู่เมือง พระธาตุจอมหมอกแก้วลือเลื่อง นามประเทืองแผ่นดินทอง
| คำขวัญ=
| province = เชียงราย
| area = 406.0
| population = 30,779690
| population_as_of = 25482550
| density = 75.876
| postal_code = 57250
| geocode = 5716
| officer =
| capital = ที่ว่าการอำเภอแม่ลาว หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน-โป่งมอญ ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 57250
| capital=
| coordinates = {{coor dms|19|47|24|N|99|41|59|E|type:admin2nd_region:TH}}
| phone = 0 5377 8002
| fax = 0 5377 8002 ต่อ 16
| fax=
}}
'''อำเภอแม่ลาว''' เป็น[[อำเภอ]]หนึ่งของ[[จังหวัดเชียงราย]]
อำเภอแม่ลาวตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้
* '''ทิศเหนือ''' ติดต่อกับ[[อำเภอเมืองเชียงราย]]
* '''ทิศตะวันออก''' ติดต่อกับอำเภอเมืองเชียงราย และอำเภอแม่สรวย
* '''ทิศใต้''' ติดต่อกับ[[อำเภอพาน]]
* '''ทิศตะวันออก''' ติดต่อกับอำเภอเมืองเชียงราย และอำเภอแม่สรวย
* '''ทิศตะวันตก''' ติดต่อกับ[[อำเภอแม่สรวย]]
 
==ประวัติ==
อำเภอแม่ลาวแยกตัวออกมาจากอำเภอเมืองเชียงรายเมือวันที่ [[31 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2536]] โดยมีฐานะเป็น ''"'กิ่งอำเภอ"แม่ลาว''' และประกอบไปด้วย 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลดงมะดะ จอมหมอกแก้ว บัวสลี และตำบลป่าก่อดำ <ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=110|issue=74 ง|pages=19|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ตั้งเป็นกิ่งอำเภอแม่ลาว|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2536/D/074/19.PDF|date=8 มิถุนายน 2536|language=Thai}}</ref>
และต่อมา กิ่งอำเภอแม่ลาวได้รับการยกฐานะให้เป็น ''"'อำเภอ"แม่ลาว''' เมื่อวันที่ [[5 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2539]] <ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=113|issue=62 ก|pages=5-8|title=พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอเหนือคลอง อำเภอนายายอาม อำเภอท่าตะเกียบ อำเภอขุนตาล อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ลาว อำเภอรัษฎา อำเภอพุทธมณฑล อำเภอวังน้ำเขียว อำเภอเจาะไอร้อง อำเภอชำนิ อำเภอโนนดินแดง อำเภอปางมะผ้า อำเภอสนธิ อำเภอหนองม่วง อำเภอเบญจลักษ์ อำเภอโพนนาแก้ว อำเภอบุ่งคล้า อำเภอดอนมดแดง และอำเภอลืออำนาจ พ.ศ. ๒๕๓๙|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2539/A/062/5.PDF|date=20 พฤศจิกายน 2539|language=Thai}}</ref>
 
== การปกครองส่วนภูมิภาค ==
 
{|
|- valign=top
||1.||ดงมะดะ|| || (Dong Mada) || ||18 หมู่บ้าน||
||
{|
||1.||ดงมะดะ (Dong Mada) || ||18 หมู่บ้าน||
|-
||2.||จอมหมอกแก้ว|| || (Chom Mok Kaeo) || ||11 หมู่บ้าน||
|-
||3.||บัวสลี|| || (Bua Sali) || ||12 หมู่บ้าน||
|-
||4.||ป่าก่อดำ|| || (Pa Ko Dam) || ||13 หมู่บ้าน||
|-
||5.||โป่งแพร่|| || (Pong Phrae) || ||9 หมู่บ้าน||
|}
||&nbsp;
|}
 
== การปกครองส่วนท้องถิ่น ==
ท้องที่อำเภอแม่ลาวประกอบด้วย[[องค์การองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]] 7 แห่ง ได้แก่
* '''องค์การบริหารส่วนเทศบาลตำบลป่าก่อดำ''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลป่าก่อดำ (นอกเขตเทศบาลและบางส่วนของตำบลป่าก่อดำ)จอมหมอกแก้ว
* '''เทศบาลตำบลแม่ลาว''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลดงมะดะ
* '''เทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำดงมะดะ''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลป่าก่อดำและจอมหมอกแก้วดงมะดะ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลแม่ลาว)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะดะป่าก่อดำ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดงมะดะป่าก่อดำ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลแม่ลาวป่าก่อดำ)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลป่าก่อดำ (นอกเขตเทศบาลตำบลป่าก่อดำ)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบัวสลีทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลจอมหมอกแก้ว (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลป่าก่อดำ)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโป่งแพร่ทั้งตำบล
 
==อ้างอิง==
{{รายการอ้างอิง}}
<references />
 
{{อำเภอจังหวัดเชียงราย}}
 
[[หมวดหมู่:อำเภอในจังหวัดเชียงราย|ม่แลาว]]
{{โครงจังหวัด}}
 
166,044

การแก้ไข