ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชิดชัย วรรณสถิตย์"

ขอเป็นแค่ยามเฝ้าแผ่นดิน
(ขอเป็นแค่ยามเฝ้าแผ่นดิน)
{{สั้นมาก}}
 
'''พลตำรวจเอกชิดชัย วรรณสถิตย์''' ภริยา ชื่อ อัฉรา วรรณสถิตย์ เคยรับราชการเป็นรองผู้บัญชาการ[[สำนักงานตำรวจแห่งชาติ]] ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี (คนที่ 1)
'''พลตำรวจเอกชิดชัย วรรณสถิตย์''' <BR>
เกิดเมื่อวันที่ [[13 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2489]] ที่[[จังหวัดอุบลราชธานี]]<BR>
เคยรับราชการเป็นรองผู้บัญชาการ[[สำนักงานตำรวจแห่งชาติ]] <BR>
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี (คนที่ 1)
 
== สถานภาพสมรส ==
มีภริยา คือ [[อัจฉรา วรรณสถิตย์]]<BR>
และมีบุตรสองคน ได้แก่ <BR>
<BR>
1. นางสาว[[ออมนุช วรรณสถิตย์]] <BR>
2. นาย[[ฐปนดล วรรณสถิตย์]] <BR>
 
== ประวัติการทำงาน ==
 
*[[พ.ศ. 2513]] - 2514 ประจำกองบัญชาการตำรวจนครบาล [[กองบัญชาการตำรวจนครบาล]] <BR>
*[[พ.ศ. 2514]] - 2519 ประจำสำนักงานเลขานุการกรมตำรวจ สำนักงานเลขานุการ[[กรมตำรวจ]] <BR>
*[[พ.ศ. 2519]] - 2520 อาจารย์วิชาภาคปฏิบัติ ภาควิชาการตำรวจ กองกำกับการ 2 [[โรงเรียนนายร้อยตำรวจ]] <BR>
*[[พ.ศ. 2520]] - 2523 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 4 [[สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด]] <BR>
*[[พ.ศ. 2523]] - 2526 อาจารย์วิชากฎหมาย ภาควิชากฎหมาย กองกำกับการ 2 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ <BR>
*[[พ.ศ. 2526]] - 2526 ผู้กำกับการนโยบายและแผนงาน กองบังคับการอำนวยการ [[กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง]] <BR>
*[[พ.ศ. 2527]] - 2531 รองผู้บังคับการ[[กองวิจัยและวางแผน]] <BR>
*[[พ.ศ. 2531]] - 2532 ผู้บังคับการประจำ [[กองบัญชาการศึกษา]] <BR>
*[[พ.ศ. 2532]] - 2534 ผู้บังคับการประจำกรมตำรวจ (ทำหน้าที่หัวหน้าส่วนการศึกษา) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ <BR>
*[[พ.ศ. 2534]] - 2535 ผู้ช่วยผู้บัญชาการประจำกรมตำรวจ (ทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้บัญชาการ) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ <BR>
*[[พ.ศ. 2535]] - 2539 รองผู้บัญชาการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ <BR>
*[[พ.ศ. 2539]] - 2540 ผู้บัญชาการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ <BR>
*[[พ.ศ. 2540]] - 2543 ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจคนเข้าเมือง [[สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง]] <BR>
*[[พ.ศ. 2543]] - 2546 ผู้ช่วยผู้บัญชการตำรวจแห่งชาติ [[สำนักงานตำรวจแห่งชาติ]] <BR>
*[[พ.ศ. 2546]] - 2547 เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด [[สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด]] <BR>
*[[พ.ศ. 2547]] - 2548 รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ <BR>
 
== ตำแหน่งสำคัญทางการเมือง ==
 
*[[11 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2548]] รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
*[[2 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2548]] รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
 
 
{{โครงชีวประวัติ}}
157

การแก้ไข