ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คุยกับผู้ใช้:Jutiphan/กรุ 26"

 
--[[ผู้ใช้:Boboverlord|Boboverlord]] 22:09, 3 ตุลาคม 2551 (ICT)
 
ข้อมูลการโหวตครับ [http://th.uncyclopedia.info/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1:%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5/Brandy_Frisky&t=20080628095831 เสนอชื่อเพื่อเป็นผู้ดูแล/Brandy Frisky] และที่[http://th.uncyclopedia.info/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1:%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5/Brandy_Frisky หน้าพูดคุย] คิดว่ามติเป็นเอกฉันท์นะครับ (ไม่นับเกรียน)
 
--[[ผู้ใช้:Boboverlord|Boboverlord]] 22:53, 3 ตุลาคม 2551 (ICT)
123

การแก้ไข