ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาจุฬาลงกรณ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{ความหมายอื่น|เพลงพระราชนิพนธ์|สถาบันการศึกษาของพระสงฆ์|มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย}}
{{วิกิซอร์ซ|มหาจุฬาลงกรณ์}}
 
* '''[[เพลงพระราชนิพนธ์]]''' '''{{audio|MahaChulalongkorn.ogg|มหาจุฬาลงกรณ์ }}'''
'''{{audio|MahaChulalongkorn.ogg|มหาจุฬาลงกรณ์ }}''' เป็น[[เพลงพระราชนิพนธ์]]ลำดับที่ 11 ของ[[พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช]] โดยพระองค์ทรงพระราชนิพนธ์ทำนองเพลง โดยมี[[สมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา|ท่านผู้หญิงสมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา]] และ [[สุภร ผลชีวิน]] เป็นผู้ประพันธ์เนื้องเพลง พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเพลงมหาจุฬาลงกรณ์ให้เป็นเพลงประจำสถาบันของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
* ประพันธ์[[ทำนอง]]โดย [[พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช]]
 
* แต่งเนื้อเพลง โดย [[สมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา|ท่านผู้หญิงสมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา]] และ [[สุภร ผลชีวิน]]
== ประวัติ ==
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชนิพนธ์ทำนองเพลงเมื่อวันที่ [[18 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2492]] โดยเป็นเพลงพระราชนิพนธ์เพลงแรกที่ใช้ทำนองเพลงแบบ Pentatonic Scale หรือ Five Tone Scale ซึ่งหมายถึง ในบทเพลงจะประกอบด้วย[[ตัวโน๊ต]]ทั้งหมดเพียง 5 เสียงเท่านั้น
 
เมื่อปี [[พ.ศ. 2492]] [[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] ได้ขอพระราชทานเพลงประจำมหาวิทยาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จึงได้โปรดเกล้าฯ พระราชทานทำนองเพลงแบบใช้ Pentatonic Scale คือ 5 เสียง ซึ่งได้ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ก่อนแล้ว พระราชทานแก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโปรดเกล้าฯ ให้ใส่คำร้องเอง ภายหลังท่านผู้หญิงสมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา กับนายสุภร ผลชีวิน จึงได้ประพันธ์คำร้องขึ้นถวาย
{{multi-listen item|filename=มหาจุฬาลงกรณ์-เพ็ญศรี.ogg|title=มหาจุฬาลงกรณ์|description=ขับร้อง : [[เพ็ญศรี พุ่มชูศรี]]|format=[[Ogg]]}}
{{multi-listen end-notext}}
 
== อ้างอิง ==
 
* [http://kanchanapisek.or.th/royal-music/mahachulalongkorn.html มหาจุฬาลงกรณ์] จาก เว็บไซต์เครือข่ายกาญจนภิเษก
* [http://www.memocent.chula.ac.th/knowledge/kn06_04.html ความเป็นมาของเพลงมหาจุฬาลงกรณ์] จาก เว็บไซต์หอประวัติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
* [http://www.culture.go.th/supreme/majestic.php?no=2&subno=3&subdetail=6 หออัครศิลปิน: พระอัจฉริยภาพด้านพระราชพิพนธ์บทเพลง] จาก สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
[[หมวดหมู่:เพลงพระราชนิพนธ์|มหาจุฬาลงกรณ์]]
[[หมวดหมู่:เพลงมหาวิทยาลัย|มหาจุฬาลงกรณ์]]
[[หมวดหมู่: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]
32,569

การแก้ไข