ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สิ่งมีชีวิต"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(โรบอต เพิ่ม: bat-smg:Uorganėzmos)
{{รอการตรวจสอบ}}
{{ตารางจำแนกพันธุ์
| สีพิเศษ = acd
| name = สิ่งมีชีวิตบนโลก<br /> (Life on Earth)
| xpn = 1
| 60 = yes
| nogenda = nogenda
| image = Chart Tree of life colored.png
}}
'''สิ่งมีชีวิต''' จะมี[[คุณลักษณะ]] (properties) ที่ไม่พบใน[[สิ่งไม่มีชีวิต]] อันได้แก่ความสามารถในการใช้[[สสาร]]และ[[พลังงาน]]เป็นสำคัญ ซึ่งได้รับถ่ายทอดจาก[[บรรพบุรุษ]]ของสิ่งมีชีวิตแรกเริ่ม อย่างไรก็ตามสิ่งมีชีวิตเริ่มแรกหรือบรรพบุรุษของสิ่งมีชีวิตซึ่งถือกำเนิดมาบน[[โลก]]กว่า 4 พันล้านปี เมื่อผ่าน[[การวิวัฒนาการ]]และการปรับตัวให้เข้ากับ[[สิ่งแวดล้อม]]ในแต่ละช่วงเวลา ก่อให้เกิด[[ความหลากหลายทางชีวภาพ]]ของสิ่งมีชีวิตเป็นจำนวนมากดังที่ปรากฏในปัจจุบัน
 
 
== [[การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์|การจำแนกสิ่งมีชีวิต]] ==
[[หมวดหมู่:สิ่งมีชีวิต| ]]
[[หมวดหมู่:ชีววิทยา]]
 
{{โครงชีววิทยา}}
 
2,532

การแก้ไข