ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศีล"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  15 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
อัปเดตลิงก์ข้ามภาษาด้วยบอต
ไม่มีความย่อการแก้ไข
บรรทัด 14:
# [[ทสศีล]] (ศีล ๑๐)
# [[ภิกษุณีวินัย]] (ศีล ๓๑๑)
# [[ภิกษุวินัย]] (ศีล ๒๗๗๒๒๗)
ศีล แบ่งเป็น ๓ ระดับ คือจุลศีล (ศีลอย่างน้อย) ได้แก่ คหัฏฐศีลทั้ง ๒ คือ ศีล๕ และอาชีวัฏฐมกศีล มัชฌิมศีล (ศีลอย่างกลาง)ได้แก่ บรรพชาศีลทั้ง ๒ คือได้แก่อัฏฐศีล และทสศีล มหาศีล(ศิลอย่างสูง) ได้แก่ อุปสมบททั้ง๒ คือ ภิกษุณีวินัย และภิกษุวินัย
 
ผู้ใช้นิรนาม