ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถานีรถไฟชุมทางหนองปลาดุก"

(เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต)
*ชื่อย่อภาษาอังกฤษ :
*ชั้นสถานี : สถานีชั้น 4
*ระบบอาณัติสัญญาณ : สัญญาณไฟสีบังคับสัมพันธ์กับประแจสายลวด (ก.2)
*พิกัดที่ตั้ง : กม.ที่ 64+190 ถ.ยธ.รบ.2038 ตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
 
ผู้ใช้นิรนาม