ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หลวงเกรียงศักดิ์พิชิต (พิชิต เกรียงศักดิ์พิชิต)"

== สงครามไทย-อินโดจีน ==
 
ในระหว่างสงครามไทย-อินโดจีน พ.ศ. 2483 กองทัพในบัญชาของ พันเอกหลวงเกรียงศักดิ์พิชิต (ยศขณะนัั้น) สามารถเข้ายึดเมืองจำปาศักดิ์ได้ พลตรี [[หลวงวิจิตรวาทการ]] ได้แต่งเพลงให้หนึ่งเพลงคือ เพลงนครจำปาศักดิ์ มีเนื้อหายกย่องวีรกรรม
 
 
== สัญญาบัตรยศทหาร ==
18

การแก้ไข