ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หลวงจีนป่วยพวง แซ่โค้ว"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''หลวงจีนเย็น ฮวบ หรือ พระอาจารย์เย็นฮวบ''' เป็นพระเถระสำคัญรูปหนึ่งของ[[คณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทย]] และท่านเป็นศิษย์ของ[[พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร(โพธิ์แจ้งมหาเถระ]]) เถระประวัติของท่านนั้นจะรู้จักกันในเฉพาะกลุ่มลูกศิษย์ในคณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทยแล้ว ส่วนคนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้สัมผัสแทบจะไม่ค่อยรู้จัก เพราะเนื่องจากท่านเป็นพระภิกษุที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัย และชอบปลีกวิเวก และบำเพ็ญสมาธิ อยู่ที่สวนโพธิวนาราม ของ[[วัดเทพพุทธาราม]] ตลอดเวลา
 
==พระสำเร็จ==
ผู้ใช้นิรนาม