ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอดำเนินสะดวก"

* '''เทศบาลตำบลบ้านไร่''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านไร่ทั้งตำบล
* '''เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลประสาทสิทธิ์ (นอกเขตเทศบาลตำบลศรีดอนไผ่)
* '''องค์การบริหารส่วนเทศบาลตำบลบัวงาม''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบัวงามทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลตาหลวง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตาหลวง (นอกเขตเทศบาลตำบลดำเนินสะดวก)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกรวย''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนกรวยทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลดอนคลัง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนคลังทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบัวงามทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแพงพวยทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลสี่หมื่น''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสี่หมื่น (นอกเขตเทศบาลตำบลดำเนินสะดวก)
133,980

การแก้ไข