ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอพรานกระต่าย"

* '''เทศบาลตำบลพรานกระต่าย''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลพรานกระต่ายและตำบลถ้ำกระต่ายทอง
* '''เทศบาลตำบลบ้านพราน''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพรานกระต่าย (นอกเขตเทศบาลตำบลพรานกระต่าย)
* '''องค์การบริหารส่วนเทศบาลตำบลคลองพิไกร''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองพิไกรทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองหัววัวทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าไม้ทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคีริส''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขาคีริสทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคุยบ้านโองทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพิไกร''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองพิไกรทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลถ้ำกระต่ายทอง (นอกเขตเทศบาลตำบลพรานกระต่าย)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยยั้งทั้งตำบล
163,622

การแก้ไข