ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:ปุจฉา-วิสัชนา/สังคมศาสตร์และประวัติศาสตร์/กรุ 1"

(ย้ายคำถามซ้ำออก + จัดหน้า)
== ทศพิษราชธรรมมีอะไรบ้าง ==
[[ทศพิษราชธรรม]]มีอะไรบ้าง
 
 
== ทศพิธราชธรรม ==
 
ราชธรรม ๑๐ ประการ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงบำเพ็ญมาโดยสม่ำเสมอ ได้แก่ ทาน ศีล บริจาค ความซื่อตรง ความอ่อนโยน ความเพียร ความไม่โกรธ ความไม่เบียดเบียน ความอดทน และความเที่ยงธรรม ราชธรรม ๑๐ ประการนี้เรียกว่า "ทศพิธราชธรรม"
 
== ช่วยอธิบายกฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา 59 ==
ผู้ใช้นิรนาม