ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
== ประวัติ ==
จัดตั้งเมื่อ [[23 กันยายน]] [[พ.ศ. 2546]] ตามพระราชกฤษฎีกาสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ พ.ศ. 2546 โดยมีวิสัยทัศน์ว่า ''' "สร้างศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและรายได้เข้าสู่ประเทศไทย" ''' <ref> [http://www.sipa.or.th/th/new_page/history_th.php?ModuleKey=about] </ref> โดยมียุทธศาสตร์ที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของภูมิภาค 4 เรื่อง ได้แก่ (1) โครงการ Phuket ICT Innovation Paradise (2) โครงการ Thailand Digital Content Centre (3) โครงการ National Software Incubation Centre (4) โครงการ Global Outsourcing Centre
 
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ มีเป้าหมายส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ 4 สาขา อันได้แก่
252

การแก้ไข