ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สุชาติ ธาดาธำรงเวช"

{{คณะรัฐมนตรีคณะที่ 58 ของไทย}}
{{คณะรัฐมนตรีคณะที่ 57 ของไทย}}
{{รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง}}
{{เกิดปี|2495}}
[[หมวดหมู่:บุคคลจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]]
2,890

การแก้ไข