ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอ"

(adding image of ที่ว่าการอำเภอ)
[[Image:Mueang Surat Thani district office.jpg|right|thumb|ที่ว่าการอำเภอของ[[อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี]]]]
*'''อำเภอเมือง''' เป็นอำเภอพิเศษ มีลักษณะคล้ายกับเมืองหลวงของจังหวัด จะเป็นที่ตั้งของหน่วยงานสำคัญระดับจังหวัด (รวมทั้ง [[ศาลากลางจังหวัด]] ด้วย) อำเภอเมืองจึงมักจะมีความเจริญ และประชากรหนาแน่นกว่าอำเภออื่น ๆ อำเภอเมืองในแต่ละจังหวัด มักจะเรียกชื่อ โดยมีชื่อจังหวัดต่อท้าย เช่น อำเภอเมืองชุมพร
*ประชากรในแต่ละบางจังหวัด จะไม่นิยมเรียกอำเภอเมืองของตน ว่า อำเภอเมือง แต่ "มักจะ" เรียก ชื่อจังหวัดนั้น ๆ แทน เช่น ไปขอนแก่น สำหรับคนใน[[จังหวัดขอนแก่น]] ย่อมหมายถึง เดินทางไปอำเภอเมืองของจังหวัดขอนแก่น (หรืออาจเรียกชื่ออื่นในท้องถิ่นแทน)
*มีเพียง 2 จังหวัดในประเทศไทย ที่ไม่มีอำเภอเมือง คือ [[จังหวัดพระนครศรีอยุธยา]] (แต่มี[[อำเภอพระนครศรีอยุธยา]] แทน) และ[[กรุงเทพมหานคร]] มี[[เขตพระนคร]] จะเปรียบเสมือนอำเภอเมือง ก็ว่าได้
*อำเภอที่มีชื่อเหมือนกับจังหวัด คือ อำเภอพระนครศรีอยุธยา
157

การแก้ไข