ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การไทเทรต"

เพิ่มขึ้น 58 ไบต์ ,  13 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เพิ่มหมวดหมู่:เคมี ด้วยสจห.)
{{เก็บกวาด}}
'''การไทเทรต''' ({{lang-en|Titration}})''' คือ วิธีการทาง[[ปริมาณวิเคราะห์]] (Quantitative Analysis) ใช้ในการหา[[ปริมาตร]]ของ[[สารละลายมาตรฐาน]] (สารละลายที่เราทราบความเข้มข้นที่แน่นอนแล้ว) ที่ทำปฏิกิริยาพอดีกับสารละลายอื่นซึ่งทราบปริมาตร แต่ยังไม่ทราบ[[ความเข้มข้น]] เพื่อนำค่าปริมาตรที่ได้มาคำนวณหาความเข้มข้นของสารละลายอื่นนั้น
 
สำหรับการไทเทรตทุกชนิด จุดที่สารที่เรานำมาไทเทรตทำปฏิกิริยากันพอดี เราเรียกว่า '''[[จุดสมมูล]]หรือจุดสะเทิน (Equivalence Point)''' ส่วนจุดที่[[อินดิเคเตอร์]] (Indicator) เปลี่ยนสี เราเรียกว่า '''[[จุดยุติ]] (End Point)''' ซึ่งเป็นจุดที่เราจะยุติการไทเทรต โดยถ้าเราใช้อินดิเคเตอร์ที่เหมาะสมจะทำให้จุดยุติตรงกับจุดสมมูลหรือใกล้เคียงกับจุดสมมูลมาก แต่ถ้าเราใช้อินดิเคเตอร์ไม่เหมาะสมอาจจะทำให้จุดยุติอยู่ห่างจากจุดสมมูลมาก ทำให้ผลการทดลองคลาดเคลื่อนได้
 
==ประเภทของการไทเทรต==
'''1. การไทเทรตกรด-เบส (Acid-Base Titration)''' โดยมีสารที่ทำปฏิกิริยากันในการไทเทรตเป็น[[กรด]]กับ[[เบส]] โดยอินดิเคเตอร์ที่ใช้จะเป็นอินดิเคเตอร์วัดค่า [[pH]] ทั่ว ๆ ทั่วๆไป
 
'''2. การไทเทรตปฏิกิริยารีดอกซ์ (Redox Titration)''' โดยสารที่ใช้จะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น-รีดักชั่น โดยส่วนใหญ่จะไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์เพราะเมื่อเกิดปฏิกิริยาสารละลายจะเปลี่ยนสีได้เอง
 
'''3. การไทเทรตปฏิกิริยาการเกิดสารเชิงซ้อน (Complexometric Titration)''' โดยระหว่างปฏิกิริยาจะเกิด[[สารประกอบเชิงซ้อน]] (Complex Compound, Coordination Compound) ขึ้น สารที่ใช้ในการไทเทรตมักจะเป็น EDTA โดยอินดิเคเตอร์ที่ใช้ เช่น Eriochrome Black T เป็นต้น
 
==การไทเทรตกรด-เบส==
17,900

การแก้ไข