ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* [[แอนิเมชัน]]และสื่อผสม (Animation & Multimedia)
* ซอฟต์แวร์สำหรับอุปกรณ์พกพาขนาดเล็ก (Mobile Application)
* ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับสมองกลฝังตัว (EmbededEmbedded Software)
 
==ผู้บริหาร==
* [[นายมนู อรดีดลเชษฐ์]] ผู้อำนวยการ (2546-2549)
* [[นายอาวุธ พลอยส่องแสดง]] ผู้อำนวยการ (2549-2551)
* [[ดร.รุ่งเรือง ลิ้มชูปฏิภาณ์]] เป็นผู้อำนวยการ (2551-ปัจจุบัน)
 
== สถานที่ตั้ง ==
252

การแก้ไข