ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
== ประวัติ ==
จัดตั้งเมื่อ [[23 กันยายน]] [[พ.ศ. 2546]] ตามพระราชกฤษฎีกาสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ พ.ศ. 2546 โดยมีวิสัยทัศน์ '''เพื่อนำพาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย สู่แผนที่ซอฟต์แวร์โลกภายใน พ.ศ. 2553'''
 
ซิป้าได้สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ มีเป้าหมายส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ 4 สาขา อันได้แก่
* ซอฟต์แวร์สำหรับองค์กร (Enterprise Software)
* [[แอนิเมชัน]]และสื่อผสม (Animation & Multimedia)
* ซอฟต์แวร์สำหรับอุปกรณ์พกพาขนาดเล็ก (Mobile Application)
* ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับสมองกลฝังในตัว (Embeded Software)
 
==ผู้บริหาร==
252

การแก้ไข