ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* ซอฟต์แวร์ฝังใน (Embeded Software)
 
==ผู้บริหาร==
ปัจจุบันมี ดร.รุ่งเรือง ลิ้มชูปฏิภาณ์ เป็นผู้อำนวยการ
* นายมนู อรดีดลเชษฐ์ ผู้อำนวยการ (2546-2549)
* นายอาวุธ พลอยส่องแสดง ผู้อำนวยการ (2549-2551)
ปัจจุบันมี* ดร.รุ่งเรือง ลิ้มชูปฏิภาณ์ เป็นผู้อำนวยการ (2551-ปัจจุบัน)
 
== สถานที่ตั้ง ==
ซิป้าปัจจุบัน สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ มี 4 สาขากระจายทั่วทุกภูมิภาค ได้แก่
; สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร : [[ถนนแจ้งวัฒนะ]] [[แขวงทุ่งสองห้อง]] [[เขตหลักสี่]] [[กรุงเทพมหานคร]]
; สาขาเชียงใหม่ : ต.หนองป่าครั่ง [[อำเภอเมืองเชียงใหม่|อ.เมือง]] [[จังหวัดเชียงใหม่|จ.เชียงใหม่]]
252

การแก้ไข