ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อคณะสหเวชศาสตร์ในประเทศไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
! คณะ/มหาวิทยาลัย || สาขา <br> [[กายภาพบำบัด]]||สาขา<br>[[กิจกรรมบำบัด]]|| สาขา<br>[[เทคนิคการแพทย์]] || สาขา<br>[[เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก]] || สาขา<br>[[โภชนาการ]]และการกำหนดอาหาร|| สาขา<br>[[รังสีเทคนิค]] || สาขา<br>[[วิทยาศาสตร์การกีฬา|วิทยาศาสตร์]]และ[[เทคโนโลยีการกีฬา]]
|-
| [[คณะกายภาพบำบัดและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหิดล]]|| {{อยู่}} || {{อยู่}} || || || || ||
|-
| [[คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต]] ||{{อยู่}} || || || || || ||
ผู้ใช้นิรนาม