ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มิติ"

เพิ่มขึ้น 1,008 ไบต์ ,  12 ปีที่แล้ว
** <sup>Ma</sup> [[จำนวนเชิงซ้อน]]
** <sup>Ma</sup> ระบบพิกัดคาร์ทีเซียน (ระบบพิกัดสี่เหลี่ยมผืนผ้า)
** <sup>Ma</sup> ยูนิฟอร์ม ทิลลิ่ง ใน[[คณิตศาสตร์]], [[เรขาคณิตยูคลิด]]
** <sup>Ma</sup> พื้นผิว ในทาง[[คณิตศาสตร์]], [[ทอพอโลยี]]
*สามมิติ:
** <sup>Ma</sup> [[ทรงตันเพลโต]] (ทรงนูน[[ทรงหลายหน้าปรกติ|หลายหน้าปรกติ]]), [[เรขาคณิต]]
** <sup>Ph</sup> สเตอริโอสโคปี (ภาพ 3 มิติ)
** <sup>Ph</sup> มุมของ[[เลออนฮาร์ด ออยเลอร์|ออยเลอร์]] (ทรงตันในอุดมคติ)
** <sup>Ma</sup> ช่องว่าง 3 มิติ ใน[[คณิตศาสตร์]]นามธรรม , [[ทอพอโลยี]]
** <sup>Ma</sup> ปม (ในทาง[[คณิตศาสตร์]])
*สี่มิติ:
** <sup>Ph</sup><sup>,</sup><sup>Ma</sup> [[ทฤษฎีสัมพัทธภาพ|กาล-อวกาศ]] (เวลา) [[ฟิสิกส์]]สัมพัทธภาพ
** <sup>Ph</sup><sup>,</sup><sup>Ma</sup> เทสเซลแลคต์ (ช่องว่าง 4 มิติ; มิติที่ 4 ของ[[อวกาศ]])
** <sup>Ma</sup> โพลีคอรอน (โพลีโทป 4 มิติ) [[คณิตศาสตร์]], [[ทอพอโลยี]]
** <sup>Ma</sup> [[ควอเทอร์เนียน]] ([[จำนวนเชิงซ้อน]] ใน[[คณิตศาสตร์]][[ทฤษฎีจำนวน]])
** <sup>Ma</sup> ช่องว่าง 4 มิติ ใน[[คณิตศาสตร์]]นามธรรม, [[ทอพอโลยี]]
*มิติที่สูงขึ้นไปในทางคณิตศาสตร์:
 
 
{{โครงคณิตศาสตร์}}
ผู้ใช้นิรนาม