ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นครรัฐวาติกัน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(โรบอต เพิ่ม: kv:Ватикан)
นครรัฐวาติกัน เป็นดินแดนที่ตั้งอยู่ใจกลาง กรุงโรม ประเทศอิตาลี
 
และมีพระสันตะปาปาเป็นผู้ปกครองสูงสุด
 
== ประวัติศาสตร์ ==
ผู้ใช้นิรนาม