ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทวากับซาตาน"

 
==หมายเหตุ==
* ¹<sup>1</sup> "ปริเฟอริติ" (Preferiti) หมายถึง พระคาร์ดินัลที่มีความเป็นไปได้มากที่จะได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง[[พระสันตะปาปา]] ในฉบับภาษาไทย ถอดออกมาเป็นคำว่า "ท่านผู้เป็นที่ชื่นชอบ"
* ²<sup>2</sup> พระคาร์ดินัลแบ็กเจีย (Cardinal Baggia) ในหนังสือ ถือว่าเป็นผู้ที่มีความเป็นไปได้ที่จะดำรงตำแหน่งเป็น[[พระสันตะปาปา]]สูงที่สุด
* ³<sup>3</sup> ตราประทับ "น้ำ (WATER)" เป็นตราประทับเพียงอันเดียว ที่เป็นตัวอักษร[[ภาษาอังกฤษ]]ตัวใหญ่ทั้งหมด
 
{{แดน บราวน์}}
ผู้ใช้นิรนาม