ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ดาวิท ฮิลเบิร์ท"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  14 ปีที่แล้ว
*<sup>Ma</sup> ฮิลแบร์ท นัมเบอร์ (จำนวนของฮิลแบร์ท) มาจากรูปแบบ ''4n+1'' ได้แก่จำนวนเต็มบวก 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73... จำนวนเหล่านี้เรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่า '''จำนวนเฉพาะของ[[พีทาโกรัส]]''' หรือ จำนวนกึ่งเฉพาะ ซึ่งมีรูปแบบ ''(4a + 3) × (4b + 3)''
*<sup>Ma</sup> ฮิลแบร์ท โพลีโนเมียล ([[พหุนาม]]ของฮิลแบร์ท)
*<sup>Ma</sup> ฮิลแบร์ท คิวบ์ ([[ลูกบาศก์]]ของฮิลแบร์ท) เป็นหนึ่งในปริภูมิ[[โทโพทอพอโลยี]]ของวิชา[[คณิตศาสตร์]]
*<sup>Ma</sup> ฮิลแบร์ท ซิมโบล ([[สัญลักษณ์]]ของฮิลแบร์ท)
*<sup>Ma</sup> ฮิลแบร์ท ธีโอเรม ไนน์ตี้ (ทฤษฎีบท 90 ของฮิลแบร์ท) หรือ แซทซ์ 90
ผู้ใช้นิรนาม