ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ดาวิท ฮิลเบิร์ท"

บรรทัด 15:
*<sup>Ph</sup> ฮิลแบร์ท สเปซ (ช่องว่างของฮิลแบร์ท) ในทางฟิสิกส์ถือว่าเป็น[[มิติ]]หนึ่งที่ไม่มีที่สิ้นสุด
*<sup>Ma</sup> ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 23 ข้อ
*<sup>Ma</sup> ฮิลแบร์ท [[เมตริกซ์ (คณิตศาสตร์)|เมตริกซ์]]
*<sup>Ma</sup> ฮิลแบร์ท นัมเบอร์ (จำนวนของฮิลแบร์ท) มาจากรูปแบบ ''4n+1'' ได้แก่จำนวนเต็มบวก 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73... จำนวนเหล่านี้เรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่า '''จำนวนเฉพาะของ[[พีทาโกรัส]]''' หรือ จำนวนกึ่งเฉพาะ ซึ่งมีรูปแบบ ''(4a + 3) × (4b + 3)''
*<sup>Ma</sup> ฮิลแบร์ท โพลีโนเมียล ([[พหุนาม]]ของฮิลแบร์ท)
ผู้ใช้นิรนาม