ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ดาวิท ฮิลเบิร์ท"

*<sup>Ma</sup> ฮิลแบร์ท ธีโอเรม ไนน์ตี้ (ทฤษฎีบท 90 ของฮิลแบร์ท) หรือ แซทซ์ 90
*<sup>Ma</sup> ฮิลแบร์ท ทรานส์ฟอร์ม (การแปรสภาพของฮิลแบร์ท)
*<sup>Ma</sup> ฮิลแบร์ท [[ฟังก์ชัน (คณิตศาสตร์)|ฟังก์ชัน]] (ฟังก์ชันของฮิลแบร์ท)
*<sup>Ph</sup> <sup>,</sup> <sup>Ma</sup> ฮิลแบร์ท เคริฟ (โค้ง[[เรขาคณิต]]ของฮิลแบร์ท)
 
ผู้ใช้นิรนาม