ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ดาวิท ฮิลเบิร์ท"

*<sup>Ma</sup> ฮิลแบร์ท คิวบ์ ([[ลูกบาศก์]]ของฮิลแบร์ท) เป็นหนึ่งในรูปทรงของวิชา[[คณิตศาสตร์]] สาขา[[โทโพโลยี]]
*<sup>Ma</sup> ฮิลแบร์ท ซิมโบล ([[สัญลักษณ์]]ของฮิลแบร์ท)
*<sup>Ma</sup> ฮิลแบร์ท ธีโอเรม ไนน์ตี้ (ทฤษฎีบท 90 ของฮิลแบร์ท) หรือ แซทซ์ 90
*<sup>Ma</sup> ฮิลแบร์ท ทรานส์ฟอร์ม (การแปรสภาพของฮิลแบร์ท)
*<sup>Ma</sup> ฮิลแบร์ท [[ฟังก์ชัน]] (ฟังก์ชันของฮิลแบร์ท)
ผู้ใช้นิรนาม