ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พาราฟิน"

เพิ่มขึ้น 28 ไบต์ ,  13 ปีที่แล้ว
จัดรูปแบบ +เก็บกวาดด้วยสจห. +เก็บกวาด
(แทนที่ "แว๊กซ์" → "แว็กซ์" ด้วยสจห. +เก็บกวาด +ภาษาอังกฤษมากเกินไป)
(จัดรูปแบบ +เก็บกวาดด้วยสจห. +เก็บกวาด)
 
== การใช้งาน หรือ ประโยชน์ (แบ่งตามสถานะ) ==
* แก๊ส
** ใช้เป็นเชื้อเพลิง
* ของเหลว
** ใช้เป็นเชื้อเพลิง
** ใช้เป็นยารักษาโรค
** ใช้ในการทำครัว
* ของแข็ง (ในรูปขี้ผึ้ง)
** ใช้ผลิตเทียน
** ใช้เคลือบกระดาษบางชนิด
** ใช้เคลือบเสื้อผ้า
** ใช้เป็นส่วนผสมทำยาหม่อง
** ใช้ทาปาก-ผิว เพื่อลดความหยาบกร้าน (เพิ่มความชุ่มชื้น)
 
== พาราฟิน แว็กซ์ ==
=== คุณสมบัติทางเคมีของพาราฟิน แว็กซ์ ===
 
* ลักษณะ/รูปร่าง แบบแผ่น/แบบเม็ด
* สี ขาว
* ค่าพีเฮช ความเป็นกรด/ด่าง 5.8-6.3
* ปริมาณน้ำมันในแว็กซ์ (%ของน้ำหนักแว็กซ์) 0.1%-5%
* กลิ่น เล็กน้อย
* ค่าความถ่วงจำเพาะ (กรัม ต่อลบ.ซม.) 0.82-0.92
* จุดหลอมเหลว (oซ) (องศาเซนเซียส) 48-68
* จุดเริ่มกลับแข็งตัว (วุ้น) (oซ) (องศาเซนเซียส) 66-69
* จุดวาบไฟ (oซ) (องศาเซนเซียส) 204-271
* จุดเริ่มติดไฟ (oซ) (องศาเซนเซียส) 238-263
* จุดเดือด (oซ) (องศาเซนเซียส) 350-430
* ค่าความหนืดที่100 oซ (องศาเซนเซียส) (เซนติสโตก) 3.1-7.1
* จำนวนคาร์บอนในห่วงโซ่โมเลกุล - 9-36
* ค่าความอ่อนแข็งที่อุณหภูมิ 25 oซ องศาเซนเซียส 20 max/ค่าสูงสุด
 
=== การจำแนกประเภท ===
โดยแบ่งออกได้เป็น 3 เกรด ดังนี้
 
1. # พาราฟิน แว็กซ์ ฟูลลี่ รีไฟน์ (Paraffin wax Fully refined) จะมีค่าของปริมาณน้ำมันในแว็กซ์ ตั้งแต่ 0.1% - 0.5%ของน้ำหนักพาราฟิน แว็กซ์ (%wt)
# พาราฟิน แว็กซ์ เซมิ รีไฟน์ (Paraffin wax Semi refined) จะมีค่าของปริมาณน้ำมันในแว็กซ์ ตั้งแต่ 0.15% - 01.5% ของน้ำหนักพาราฟิน แว็กซ์ (%wt)
3. # พาราฟิน แว็กซ์ เซมิ รีไฟน์ (Paraffin wax Semi refined) หรือ สแลค แว็กซ์ (Slack wax)
 
2. พาราฟิน แว็กซ์ เซมิ รีไฟน์ (Paraffin wax Semi refined)
จะมีค่าของปริมาณน้ำมันในแว็กซ์ ตั้งแต่ 0.5% -1.5% ของน้ำหนักพาราฟิน แว็กซ์ (%wt)
 
3. พาราฟิน แว็กซ์ เซมิ รีไฟน์ (Paraffin wax Semi refined) หรือ สแลค แว็กซ์ (Slack wax)
จะมีค่าของปริมาณน้ำมันในแว็กซ์ ตั้งแต่ 3 % - 5% ของน้ำหนักพาราฟิน แว็กซ์ (%wt)
 
17,758

การแก้ไข